top of page

הצהרת נגישות

אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

 

הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Chrome  ו- Safari.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

 

 

במידה ונתקלתם בבעיית נגישות, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר במיילshmiltik@gmail.com  או בטלפון: 04-6953145

 

ההצהרה עודכנה בתאריך 10.5.21

bottom of page