MNY

מוצרי חבישה מתקדמים

ייבוא ומיתוג מוצרים רפואיים וחבישה לחברות ומפיצים

ייבוא ומיתוג מוצרים רפואיים וחבישה לחברות ומפיצים

שירות ייבוא לחברות גדולות ומפיצים אשר רוצים להפיץ את מוצריהם במיתוג ייחודי להם (Private Label) 

מכירה לקליניקות, מרפאות, בתי מרקחת ולקוחות פרטיים

מכירה לקליניקות, מרפאות ובתי מרקחת

מכירה של מוצרינו מתוך המלאי הקיים במחסני החברה ובאתר בחברה.

אפשרות לרכישה סיטונאית.

מכירה למוסדות

מכירה למוסדות

שירות מכירה לבתי חולים ,קופות החולים וגופים ממשלתיים.